Hizmetler

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.

ANIL İNŞAAT Türkiye’nin çeşitli illerinde yapmış olduğu konut otel ve fabrika inşaatlarıyla temelden bir güvenliğin de adımlarını atıyor. İnşaat sektörüne çağdaş projeler yeni açılımlar gayesiyle yaratıcı çözümleri temelden ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile her proje başlangıcından anahtar teslimine kadar, idari, teknik şartlara uygun, malzeme kalitesinde Dünya standartlarında, proje bazında günümüz değerleriyle örtüşecek ve deprem yönetmeliği gerekliliklerini taşıyacak şekilde tasarlanarak taahhüt edilen zamanda teslim dürüst satış ilkeleri ve tüm ANIL İNŞAAT değerleri ile birlikte kalitemizin hatlarını oluşturur.

Özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem teşkil eder. Eski yapı ve inşaat şartlarına göre yapılmış yapılar zamanla sağlamlığını yitirir. Kent içerisinde belirlenen bölgelerin yeniden yapılanması, yapıların imar planlarına, güncel yapı denetim esaslarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan projeler belirlenen fiziksel koşulların yanı sıra dokusal uygunluk normlarına göre de yapılandırılır.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm kapsamında bina güçlendirme yapılması ile ilgili merak edilen detaylar;

Kentsel dönüşüm kapsamında özellikle risk teşkil ettiği düşünülen binalarda kat maliklerinden birinin riskli yapı raporu alması durumunda, kat malikleri, kat mülkiyeti kanununa göre 4/5 oranını sağlaması ile güçlendirme kararı alabilir. Binanın depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 4/5 oranı sağlanamıyorsa tespit davası açılarak maliklerin avantajına olan bina güçlendirme oluru mahkeme kararıyla alınabilir.

Mahkeme kararının alınması için hazırlanacak güçlendirme raporu, güçlendirme proje ve hesapları hukuki süreçte mahkemeye sunulabilir. Güçlendirme kararı alırken, binanın yeni imar durumunda varsa alan kayıplarını göz önüne alınır. Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı %40’ı geçmemelidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların güçlendirilmesinde kentsel dönüşümün tüm avantajları geçerlidir. Buna göre daire sahiplerine 2021 yılı için büyük şehirlerde aylık 1.150 TL kira yardımı yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirme çalışmaları için her daire sahibine 80.000 TL güçlendirme kredisi verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak bina yenileme çalışmaları için ise maliklerin sahip oldukları hisse oranında 2/3 oran aranmaktadır. Buna karşın büyük şehirlerde 1.150 TL kira yardımı ve 200.000 TL kredi olanağı sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Süreci

Binanızı yenileme konusunda bina sakinleri ile bir kentsel dönüşüme başvurma konusunda anlaşmak sürecin ilk ayağıdır. Bina içerisindeki mülk sahiplerinin kat maliklerinin anlaşmasının ardından aşamalar çok daha hızlı yürüyecektir.

Kentsel dönüşüm konusunda tecrübeli, iş bitirme belgeleri olan ve resmi kurum ve kuruluşlarda iş yapmış teknik kadrosu bilgi birikimi ve donanımı olan bir firma ile Kentsel Dönüşüm Sözleşmesi imzalamak çalışmalarınızın daha hızlı ve daha güvenli yürümesini sağlayacağı gibi yeni yapılacak inşaatın güncel teknolojilere uygun modern ve daha dayanıklı ürünlerden yapılmasını sağlayacaktır.

Doğru bir kentsel dönüşüm firması ile çalışmanız bu sürecin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacağı gibi tüm prosedürlerin seri bir şekilde işlemesi de sağlanacaktır. Bu sürecin içerisinde pek çok karmaşık prosedür ve işleyiş olsa bile güvenilir bir firma ile çalışmanız süreci yalnızca karar verme ve doğru firma ile çalışma olarak iki ayaklı hale getirecektir.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Aşamaları

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina yıkımı nasıl olur? gibi sorularınız için Kentsel Dönüşüm projelerinde izlenen aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü yada Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler edinilir. Projelerin arşivlerde bulunamadığı durumlarda mimari ekibimiz tarafından röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem numune ve gözlemleri yapılır.
 • Yapıya “Deprem Risk Raporu” almak için yapıya ait varsa mevcut projeler, tapu (Daire Tapusu, Kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi,
  Tapu Müdürlüğü’nden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve  Şehircilik Bakanlığına ANIL İNŞAAT tarafından başvuru yapılır.
 • ANIL İNŞAAT ekiplerinin yapıda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapı için detaylı Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu ANIL İNŞAAT tarafından bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst
  yazı eşliğinde sunulur.
 • Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu yapı riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile yapının tapu kütüğüne “Riskli
  Yapı” şerhini koyar. (bu durumda yapının alım satımı yapılabilir)
 • İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Bu aşamada resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için
  itiraz hakkı bulunur. Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli ise 60(altmış) gün içinde yapı maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile “Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlanıp imza altına alınır. Burada ilgili yapıda pay sahiplerinin binayı ne zaman nasıl hangi şekilde hangi firmaya ve hangi dağılımla yaptırılacağının kararı oluşturulur.
 • Bina Ortak Karar Protokolü bağlı olan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Buradaki önemli nokta 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise yapı için Bakanlıkça yıkım kararı çıkabilir.
 • Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yapının bağlı bulunduğu belediyeden ruhsat alınır.
 • Yapının yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz)
 • Kentsel Dönüşüm kira yardımı için yerel belediyeler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne başvurulur. 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümde kira yardımı mümkündür. Bu kira yardımı büyük şehirlerde 18 ay / Aylık 1.150 TL ile sınırlıdır.
 • Yapının yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve kentsel dönüşüm kapsamında
  yeni yapı inşaatına başlanır. Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yapılacak inşaat, yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldı ise bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetime tabi tutulur.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için bağlı olunan belediyeden yapının depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılan eksiksiz bina anlamına gelen iskanlı tapusu alınır.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgeleri

 

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanızın yeniden yapılandırılmasını istiyorsanız binanızın durumuyla ilgili detaylı bir analiz yaptırmak doğru olacaktır. ANIL İNŞAAT ekipleri tarafından yapılan teknik analizlerin ardından en doğru müteahhitlik çözümü size sunulur. Kentsel Dönüşüm kapsamında sunulan hizmetler hangileridir?

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çeşitli hizmetlerden söz etmek mümkündür. Bunlar keşif, analiz, proje, uygulama olarak çeşitli başlıklarda sıralanabilir. Müteahhitlik hizmeti kentsel dönüşüm uygulaması içerisinde yer alan uygulama fazlarından biridir.

Kentsel Dönüşüme Nasıl Başvuru Yapılır?

31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun bir diğer adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu depreme dayanıksız eski binaları bağlı olduğu belediyenin imar koşullarına göre yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bunun için binada oturan herhangi bir kat malikinin ANIL İNŞAAT’ı arayıp bilgi talep etmesi yeterli.

Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme İçin Neler Gerekir?

Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilenmesi için öncelikle Deprem Risk Raporu alınması gerekir. Bu rapor sonrasında kentsel dönüşüm kredisi, vergi ve harç muafiyetleri kapsamında binalardaki hak sahipleri kendi seçtikleri firma ile depreme güvenli yeni binalarını inşa edebilir.

Kentsel Dönüşüm Hangi Şehirlerde Olacak?

Kentsel Dönüşüm Türkiye’de tüm illeri ve ilçeleri kapsıyor.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Nasıl Yıkılır?

Riskli bölge ve riskli bina tespitleri sonrasında yıktırma işlemleri sadece bina ve enkaz bedeline bağlı şekilde yürütülür. Buna göre Kentsel Dönüşüm kapsamında anlaşılan müteahhit gerekli izinleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirir.

 

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binasının Yıkılmasını İstemeyenler Ne Yapabilir?

Kentsel Dönüşüm için belirlenen imar alanlarında kamulaştırma yapılıyor olacak. Burada da oluşacak ihtilaflar yalnız bedele ilişkin olarak riskli alan ve riskli bina tespitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanması öngörülüyor.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Mevcut Binaya Fazladan Kat Eklenebilir Mi?

Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut binaya fazladan kat ekleme veya fazladan imar alma gibi opsiyonlar binanın bağlı bulunduğu belediyenin imar koşullarına göre değişmektedir. Ama Kentsel Dönüşümün asıl amacı mevcut yapıların depreme dayanıklı olarak sağlamlaştırılması olduğundan nihai amaç bu olmamalıdır.

Kentsel Dönüşüm İçin Binada 2/3 Çoğunluk Oluşmazsa Ne Olur?

Kentsel Dönüşüm için bina kat malikleri çoğunluğu sağlayamazlarsa Bakanlık veya TOKİ acil kamulaştırma yapabiliyor.
Üstündeki bina/yapı yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.

Kentsel Dönüşüm Ne Kadar Sürer?

Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir. Bu süre zarfında kira yardımından faydalanabilir bina inşa edilene kadar geçici süreyle teşvik kapsamında kirada kalabilirsiniz. Bina yıkılmaksızın yapılacak güçlendirme çalışması ise ortalama 4-6 ay arasında sürmektedir.

Kentsel Dönüşüm’ün Avantajları Nelerdir? Kentsel Dönüşüm Ne Sağlar?

Bina ve daire sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı teşviklerinden yararlanabilir. Kiracılar ise yeni daire almak istediklerinde devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma parası alabilir. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye ve tapu giderlerine de ayrıca muafiyet bulunmaktadır. Tüm bunların yanında kentsel dönüşüm kapsamında yapacağınız yenileme ile mevcut taşınmazınızın değeri 3 katına kadar arttırabilirsiniz. Ömrü 20 yılın üstündeki binalar yapılan araştırmalara göre her yıl %0,3 değerinde değer kaybetmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binayı İllaki Yıkmak Mı Gerekir?

Hayır. Bina bağlı olduğu belediye imarına göre yeni yapıldığında daha az kat imarı alıyorsa ve güçlendirme çalışması ile riskli yapı durumu ortadan kalkabiliyor ise mevcut bina güçlendirilerek renove edilebilir ve bina güçlendirme çalışması yapılabilir.

Kentsel Dönüşüm Müteahhitlik Hizmeti Nasıl Alınır?

ANIL İNŞAAT’ın Kentsel Dönüşüm kapsamında sunduğu müteahhitlik hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bölümündeki iletişim bilgilerimizden bizi arayarak hemen bir Kentsel Dönüşüm Uzmanı ile temasa geçebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Ne Kadara Mal Olur?

İnsan hayatı hayattaki tüm önceliklerin başında gelir. Geçmişte kullanılan yanlış inşaat teknikleri, yetersiz teknik bilgi ve eksik malzeme kullanımı nedeniyle yapılan dayanıksız yapılar güvenlik açısından tehdit oluşturur. Peki kentsel dönüşüm kapsamında yeni yönetmeliklere uygun güncel inşaat teknolojileri kullanılarak yapılacak konutun inşası ya da yeniden yapılması ne kadara mal olur? Kentsel dönüşüm maliyeti nedir? Kentsel dönüşüm ne kadar mal olur? Bu soruları yanıtlarını Kentsel Dönüşüm Maliyetleri başlığı altında sizin için özetledik.

Kentsel Dönüşüm Maliyetleri

Kentsel dönüşümde maliyetleri belirleyen esas unsur kullanılacak malzeme kalitesidir. Binanın iç ve dış kozmetiğiyle ilgili noktalarda farklı zevklere uygun çeşitli farklı marka ve modeller ile her zevke uygun modern mimari ve tasarım uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür. Binanın yapımı ve dayanıklılığıyla ilgili olan kısımlarda kullanılacak malzemelerin kalite esasları ise yönetmeliklerle belirlenmiş durumdadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacak bir binada kullanılacak temel bileşenler (örn: demir,beton vb.) yasal spektleri ile kullanılmak zorundadır. İnşaat sektörü içerisindeki dinamiklik ile birlikte inşaatta kullanılan temel inşaat malzemeleri ve işçilik ücretleri döviz kuru bazında günden güne farklılık gösterir. Temel bileşenlerdeki fiyatlar talebe göre yükselip alçalabilir.

Fiyatlandırma aşamasında farklı Kentsel dönüşüm firmaları farklı ücretlendirme politikaları uyguluyor olabilir. Burada önemli nokta maliyetleri değiştiren konu başlıklarında oluşan fiyat farklılıklarıdır. İnşaatın üretim aşamasında kullanılacak malzemelerin ardından inşaatın içinde ve dış kaplamasında uygulanacak yöntemler kentsel dönüşüm maliyetini doğrudan etkiler. Bu yüzden de kentsel dönüşüm yaptıracakların, maliyet hesaplama noktasında en ekonomik rakamları seçmek yerine, piyasadaki en gerçekçi rakamlara yönelmeleri daha doğru olacaktır. Kentsel Dönüşüm Maliyeti için de en az üç inşaat firmasından fiyat teklifi almalı ve detaylar incelenmeli öte yandan tecrübeler de karşılaştırılmalıdır. İnşaat maliyetleri sürekli yükselme eğiliminde olduğundan, kurumsal olmayan inşaat firmalarının yükselen maliyetleri doğru hesaplayamamaları nedeniyle inşaatları yarım bırakmak zorunda kaldığı örnekler geçmişte maalesef yaşanmıştır; birçok daire sahibi mağdur olmuştur. Kentsel dönüşümde maliyet artışlarından en az düzeyde etkilenmek için yapılması gereken, sürece bir an önce karar verip başlamaktır.

Kentsel Dönüşüm Fiyatları

Kentsel Dönüşüm Kaç Yıllık Binaları Kapsıyor?

Kentsel dönüşüm hangi binaları kapsıyor sorusunun yanıtı olarak, betonarme binaların yaşlarından bağımsız bir şekilde kullanılan malzeme ve zemin koşulları göz önüne alındığında ömrünü tamamlaması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına girebileceği söylenebilir. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kentsel Dönüşüm Kanununda binalar için yıl veya yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm eski binalar kaç yıllık olursa olsun bu kapsama girebilir.

Kentsel Dönüşümde Toplanması Gereken Evraklar

Kentsel dönüşümde toplanması gereken evrak listesi şu şekildedir;

 1. Başvuru
 2. Tapu Fotokopisi
 3. (Tapu Sahibi) kimlik fotokopisi
 4. (Tapudan alınmış) Hisse döküm yazısı
 5. (Belediyeden alınmış) Adres doğrulama yazısı
 6. (Belediyeden alınmış) Emlak Bildirim Yazısı
 7. (Vekaletle yapılacak ise 6306 sayılı kanun ibareli vekaletname)

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Mal Sahiplerine Yardım Var Mı?

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği 2021 yılı itibari ile 750 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. Büyükşehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı tavan fiyatlardan verilmektedir. Bir diğer yardım ise düşük faizli kredilerdir. Burada aldığınız kredi devlet bankalarında 1,48 dir. Bunun 0,33 kadarını devlet sizin adınıza ödemektedir. Ödemeniz gereken tutar 1,15’tir ve bu krediyi 120 ay vade ile kullanabilirsiniz. Kentsel dönüşümde yardımlar, kredi faiz oranları, kira destekleri gibi yardımlar ve rakamlar yıldan yıla güncellenmektedir. Dolayısıyla kredi faiz oranları belirli sürelerde güncellenmekte ve verilecek tutarlar da güncellenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hakları sürekli kontrol edilmeli ve başvuru yapacağınız tarihe en yakın dönemde hazırlanmış yeni yasal güncellemeler de incelenmelidir. Kentsel dönüşümle ilgili yönetmelikler zamana bağlı olarak kira desteklerinden, faiz oranlarına, istenilen belgelerden maliyetlere birçok bilgi değişkenlik gösterebilir. En güncel bilgiler için bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bu gönderi ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 5 / 5. Oy sayısı: 78

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Uzmanla Görüşün